Browsed by
Månad: november 2021

Företagshälsovård i Borås

Företagshälsovård i Borås

Företagshälsovård är mycket viktig för arbetssäkerheten. Detta omfattar förebyggande av arbetsskador, yrkessjukdomar, stress i arbetet och många andra risker i arbetet. Företagshälsovården är användbar för att identifiera tecken på arbetssjukdomar, arbetsskador eller arbetsstress i ett tidigt skede innan arbetstagaren skadas eller blir sjuk. Arbetsplatsen bör ha ett system som kan förebygga problem redan innan de blir allvarliga. Arbetsmedicinens grundläggande mål är att skydda arbetstagarnas hälsa, främja hälsosamma beteenden bland arbetstagarna, minska risker och faror i arbetet och slutligen främja en…

Läs mer Läs mer